KARTOSFERA

Portal obsługi kart płatniczych Kartosfera

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku Spółdzielczym w Legionowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub bezpośrednio na portalu Kartosfera.

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

  • aktywować posiadaną kartę VISA,
  • zastrzec posiadaną kartę,
  • zmieniać kod PIN posiadanej karty,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),zmienić limity transakcyjne posiadanej karty,
  • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
  • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
  • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

Link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika:

www.kartosfera.pl

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
WIBOR 3M 1,71
więcej