Rada Nadzorcza

  • Marian Szafrański  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Włodzimierz Kowalik  -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Janina Szafrańska -  Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Elżbieta Frydrychowicz  -  Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Rybicki -  Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Seroka -  Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesława Stalmach -  Członek Rady Nadzorczej

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,24
WIBOR 3M 0,27
   

Kursy walut