Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
  • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku
  • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
  • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
  • Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

  • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
  • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza