Skip to main content
  • HISTORIA

Historia

Ważniejsze daty z historii:

rok 1950

Nieliczna grupa spółdzielców na zgromadzeniu założycielskim powołuje Gminną Kasę Spółdzielczą w Legionowie. Siedzibą Kasy jest dwuizbowy lokal w drewnianym budynku przy ul. Rynek 4

rok 1956

Walne zgromadzenie członków Gminnej Kasy Spółdzielczej w Legionowie przyjmuje nowy statut i powstaje Kasa Spółdzielcza w Legionowie. Teren działalności Kasy obejmuje Legionowo i gromady: Jabłonna, Skrzeszew, Nieporęt

rok 1962

Zmiana nazwy na Kasa Spółdzielcza Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Legionowie

rok 1965

Zmiana nazwy na Ludowy Bank Spółdzielczy w Legionowie

rok 1973

Zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Legionowie.

Na bazie dotychczasowych filii powstają oddziały Banku w Jabłonnie, Nieporęcie i Skrzeszewie

rok 1989

Likwidacja Oddziału Banku w Skrzeszewie

rok 1994

Oddanie do użytku obecnej siedziby Centrali Banku

rok 2000

Powstaje Punkt Kasowy (obecnie Filia) Nr 1 w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11

rok 2004

Uruchomienie bankomatu w Nieporęcie

rok 2006

Uruchomienie bankomatów w Legionowie: w Centrali Banku, Filii Nr 2 oraz w Jabłonnie

rok 2007

Uruchomienie bankomatu w Wieliszewie

rok 2008

Oddanie do użytku nowej siedziby Oddziału w Nieporęcie, Plac Wolności 2 A.

Remont i modernizacja sali operacyjnej i innych pomieszczeń na parterze w Centrali Banku.

Uruchomienie bankomatu w Chotomowie

rok 2009

Powstaje nowa placówka Banku: Filia w Serocku przy ul. 11 listopada 8 (na Rynku) wyposażona w bankomat.

Remont i modernizacja pomieszczeń na pierwszym piętrze w Centrali Banku.

Znajdziesz nas też tutaj