Skip to main content
  • RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Marian Szafrański - Przewodniczący

Jerzy Rybicki - Zastępca Przewodniczącego

Janina Szafrańska - Sekretarz Rady

Elżbieta Frydrychowicz

Agnieszka Kozicka

Kazimierz Kurnicki

Dorota Sowińska – Kobelak

Znajdziesz nas też tutaj