Skip to main content
 • O BANKU

O Banku

 • Bank Spółdzielczy w Legionowie rozpoczął swoją działalność 4 lipca 1950 roku jako
  Gminna Kasa Spółdzielcza w Legionowie, a pod obecną nazwą działa od 27 maja 1973 roku.
 • Bank Spółdzielczy w Legionowie jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000050125
 • Bank Spółdzielczy w Legionowie posiada osobowość prawną, jest spółdzielnią prowadzącą działalność bankową w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe.
  2. Ustawę z dnia 16 września 1982 r.- Prawo spółdzielcze.
  3. Ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
  4. Statut Banku z dnia 22 czerwca 2016 r. (z późniejszymi zmianami).
  5. Inne ustawy, uchwały i rekomendacje wydane przez organy nadzoru.
 • Bank prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego.
 • Siedzibą Banku jest Legionowo (05-120), ul. Rynek 4,
 • Bank zrzesza 4 496 członków (według stanu na 31.12.2020r.).
 • Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Kod SWIFT: POLUPLPR.
Znajdziesz nas też tutaj