Bankowość internetowa

 Jeśli posiadasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Legionowie, a także masz możliwość korzystania z internetu, możesz zacząć samodzielnie zarządzać swoimi środkami – wystarczy, że odwiedzisz dowolną placówkę Banku i zgłosisz chęć posiadania dostępu online do swojego rachunku.

Podstawowe funkcjonalności Internet Bankingu:

– Wykonywanie przelewów jednorazowych w PLN oraz walutach obcych

– Wykonywanie przelewów do ZUS, US i innych organów podatkowych

– Wykonywanie szybkich przelewów SORBNET i Express Elixir

– Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych

– Łatwy i intuicyjny interfejs z informacjami o saldzie, historii, obrotach, wyciągach

– Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych

– Możliwość zakładania zleceń stałych

– Składanie wniosków 300+ oraz 500+

– Możliwość drukowania potwierdzeń zrealizowanych transakcji

– Zarządzanie listą adresatów

– Dostęp do profilu zaufanego oraz mojeID

– Bezpieczne metody autoryzacji

– Dostęp do aktualnej tabeli kursów walut