Bankowość internetowa

Jeśli posiadasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Legionowie, a także masz możliwość korzystania z internetu, możesz zacząć samodzielnie zarządzać swoimi środkami – wystarczy, że odwiedzisz dowolną placówkę Banku i zgłosisz chęć posiadania dostępu online do swojego rachunku.

System bankowości internetowej obsługiwany jest przez Novum Sp. z o.o.

Profity:

 • abonament 0 zł
  brak opłaty miesięcznej za korzystanie z bankowości elektronicznej
 • tańsze przelewy
  przelewy kierowane do innych banków będą tańsze jeśli zrealizujesz je samodzielnie
 • wysokie bezpieczeństwo
  • użytkownik widzi tylko te elementy, do których posiada uprawnienia
  • automatyczne wylogowanie użytkownika po upłynięciu zdefiniowanego czasu,
  • brak możliwości podwójnego logowania jako jeden użytkownik – w przypadku wykrycia takiej sytuacji system automatycznie zakończy istniejącą sesję użytkownika,
  • ignorowanie podwójnego kliknięcia w aplikacji - m.in. zabezpieczenie przed omyłkowym wielokrotnym wysłaniem zlecenia na skutek wykonania dwukrotnego kliknięcia zamiast pojedynczego,
  • kontrola dostępu oraz autoryzacja zleceń odbywa się za pomocą tokenów ActivCard Token One lub jednorazowych haseł sms-owych.

Tu znajdziesz: