Podstawowy Rachunek Płatniczy

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Najważniejsze korzyści:

  • bezpłatne otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu, wliczając zlecenia stałe,
  • bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • bezpłatna karta płatnicza VISA DEBETOWA PAYWAVE PRP,
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej.

Szczegóły oferty znajdą Państwo w dowolnej placówce Banku.