Kredyt w rachunku bieżącym

 • Prosty ruch gwarantujący płynność
 • Natychmiastowa realizacja planów
 • Eliminacja stresu

Jeśli w chwili obecnej Twoja firma ma problem z realizacją bieżących zobowiązań, potrzebuje szybkich środków na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub chce mieć zaplecze finansowe i zagwarantowany komfort przy prowadzeniu działalności, pomnóż jej środki finansowe na rachunku korzystając z kredytu w rachunku bieżącym.

Profity:

 • wysoki limit kredytu
  Twoja firma może uzyskać limit kredytowy w wysokości średnich wpływów z 3 miesięcy (badaniu podlegają obroty z ostatnich 12 miesięcy)
 • dostępność
  wystarczy, że firma posiada w Banku rachunek bieżący; może także uzyskać kredyt już na starcie jeśli przedstawi historię rachunku z innego banku
 • odnawialność
  nie trzeba spłacać kredytu po upływie 12 miesięcy - po prostu można go odnowić
 • komfort
  kredyt jest spłacany z bieżących wpływów na rachunek bankowy
 • możliwość obniżenia oprocentowania kredytu
  dla stałych i wiarygodnych klientów istnieje możliwość obniżenia oprocentowania.

Tu znajdziesz: