Skip to main content
  • SILNE UWIERZYTELNIENIE KLIENTA (SCA)

Silne uwierzytelnienie Klienta (SCA)

Silne uwierzytelnienie Klienta (SCA)

od 14 września 2019 r.

 

 

Szanowni Klienci,

 

w dniu 20 czerwca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o usługach płatniczych, która wdraża
w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego – Payment Service Directive 2,
tzw. PSD 2.

PSD 2 nakłada na banki obowiązek wzmocnienia bezpieczeństwa autoryzacji transakcji, czyli tzw. Silne uwierzytelnienie Klienta (SCA - strong customer authenticaion), aby zainicjować płatność konieczna będzie identyfikacja Klienta za pomocą co najmniej dwóch niezależnych metod uwierzytelnienia.

Na rynku usług płatniczych pojawi się nowy rodzaj usługodawców – podmioty finansowe określane jako TPP (Third Party Provider), które będą mogły świadczyć dwa typy nowych usług:

  • Account Information Service (AIS) – to usługi dostępu do informacji na rachunkach bankowych dająca Klientom łatwy wgląd online w stan ich finansów;
  • Payment Initiation Service (PIS) – to usługi inicjowania płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego Klienta w jego imieniu. TPP, po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej Klienta, będzie mogło realizować płatność w określonej kwocie do określonego odbiorcy i raportować Klientowi o jej wykonaniu.

Dostosowując się do nowych obowiązków w zakresie silnego uwierzytelnienia, Bank Spółdzielczy w Legionowie – oprócz dotychczas stosowanych SMS-ów autoryzacyjnych – udostępnia swoim Klientom metodę autoryzacji przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej mToken Asseco MAA.

mToken Asseco MAA wykorzystuje zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, które gwarantują silną ochronę aplikacji i realizowanych za jej pośrednictwem operacji.

Udostępniona metoda autoryzacji za pomocą mTokena Asseco MAA jest sposobem potwierdzania operacji dokonywanych w serwisie bankowości internetowej. Przelewy lub inne operacje zatwierdzane będą w aplikacji mobilnej po otrzymaniu na telefon komunikatu autoryzacyjnego zawierającego unikalne dane weryfikacyjne operacji. Rozwiązanie to dodatkowo zapewnia dostęp do bezpłatnych powiadomień PUSH – aplikacja od razu poinformuje Cię o wszelkich ruchach
na koncie, takich jak próba logowania czy zmiana salda zupełnie bezpłatnie.

Powyższe rozwiązanie wymaga posiadania przez Użytkownika bankowości internetowej telefonu typu smartfon z systemami nowszymi niż Android 6.0 lub iOS 9.0 oraz dostępem do sieci Internet.

W związku z powyższym prosimy, aby Klienci chcący zmienić sposób autoryzacji z kodów SMS
na aplikację mobilną mToken Asseco MAA złożyli w placówce Banku wniosek o zmianę sposobu autoryzacji. Aktywacja i użytkowanie mTokena Asseco MAA są bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące mTokena mogą Państwo uzyskać w placówkach Banku
oraz pod adresem: tokenmobilny.pl.

Zmiany w zakresie silnego uwierzytelnienia Klienta w systemie bankowości internetowej wchodzą w życie od 14 września 2019 r.

 

Zarząd BS Legionowo

Znajdziesz nas też tutaj