Skip to main content
 • Aktualności
 • Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Legionowie

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Legionowie

10-05-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie, zgodnie z § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku, zwołuje ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE, które odbędą się w dniach 21 i 22 maja 2024 roku.

 • Grupa z terenu miasta Legionowa, gminy Jabłonna i gminy Wieliszew – w dniu 21 maja 2024 roku o godz. 15.00 w siedzibie Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4.
 • Grupa z terenu gminy Nieporęt i gminy Serock w dniu 22 maja 2024 roku o godz. 15.00 w siedzibie Oddziału Banku w Nieporęcie przy ul. Plac Wolności 2A.

W Zebraniu Grupy Członkowskiej uczestniczą Członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie danej Grupy. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos. Zebranie Grupy Członkowskiej posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku oraz zapoznanie z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Legionowie.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
 5. Przedstawienie  planowanych zmian w Statucie Banku.
 6. Rozpatrzenie realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Rozpatrzenie pozostałych spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Dyskusja.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie

Znajdziesz nas też tutaj