Aktualności

Zebrania Grup Członkowskich w 2021 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie zawiadamia Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku odbędą się według następującego harmonogramu: 1. I Grupa – członkowie Banku zamieszkali,...

więcej...