Skip to main content
 • Aktualności
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO

10-03-2020

Specjalista ds.  zgodności i kontroli wewnętrznej

 

Główne zadania:

 • monitorowanie i ocena zgodności działania banku z regulacjami wewnętrznymi, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami ostrożnościowymi,
 • ocena ryzyka braku zgodności na podstawie zidentyfikowanych przypadków ryzyka braku zgodności oraz monitorowanie wdrożonych działań ograniczających,
 • sporządzanie raportów dotyczących ryzyka braku zgodności,
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa
  i regulacjami wewnętrznymi,
 • bieżące śledzenie zmian prawnych i sektorowych, a także trendów i najlepszych praktyk w obszarze zgodności oraz ocena ich wpływu na działalność banku,
 • opracowywanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności i kontroli wewnętrznej,
 • opracowywanie planów kontroli wewnętrznej,
 • realizacja działań kontrolnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania banku, ocena ryzyka bankowego występującego w tych obszarach,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań kontrolnych,
 • monitorowanie stanu realizacji zaleceń po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych,
 • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 • współpraca z upoważnionymi instytucjami kontrolnymi mogącymi kontrolować działalność banku.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, finanse, prawo),
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z kontrolą wewnętrzną/ compliance w sektorze bankowym,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa bankowego, zarządzania ryzykami bankowymi, zarządzania bankiem oraz ogólna znajomość zasad funkcjonowania placówki bankowej,
 • zdolności analityczne i umiejętności precyzyjnego formułowania wniosków,
 • zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność redagowania pism i regulacji wewnętrznych,
 • motywacja do poszerzania wiedzy,
 • znajomość sektora bankowości spółdzielczej będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • pracę w banku z polskim kapitałem,
 • dobre warunki pracy,
 • szkolenia,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy.

 

 

Zgłoszenie w formie CV wraz z poniższą zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać
do dnia 31.03.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 • Administratorem danych osobowych kandydatów jest Bank Spółdzielczy w Legionowie z siedzibą przy ul. Rynek 4 w Legionowie (05-120). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji a po jej zakończeniu przez okres 6 miesięcy. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje;
 • Dostęp do danych osobowych kandydatów będą posiadać upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty świadczące na rzecz Banku usługi na podstawie zawartych umów (podmioty przetwarzające, którymi mogą być dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych). Dane nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Banku lub pocztą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.
Znajdziesz nas też tutaj