Skip to main content

„LOKATA PLATYNOWA”

19-01-2023

Dostępna od 19.01.2023 r. do 28.02.2023 r.!

Załóż promocyjną lokatę oszczędnościową „LOKATA PLATYNOWA” na okres 3, 6, lub 12 miesięcy, która zapewni efektywne zagospodarowanie wolnych środków. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od okresu lokaty oraz sposobu jej otwarcia:

 • w Oddziale Banku ,
 • poprzez internetowe kanały dostępu, tj. bankowość elektroniczną lub mobilną.

Oprocentowanie lokaty: według stałej stopy procentowej, wynoszącej w stosunku rocznym:

dla lokat otwartych w Oddziale Banku:

 • - lokata 3-miesięczna – 4,0 %
 • - lokata 6-miesięczna – 5,5 %
 • - lokata 12-miesięczna – 4,5 %

dla lokat otwartych poprzez bankowość internetową, w tym aplikację mobilną:

 • - lokata 3-miesięczna – 4,5 %
 • - lokata 6-miesięczna – 6,0 %
 • - lokata 12-miesięczna – 5,0 %

Minimalna kwota lokaty: 10.000 zł

Aby założyć promocyjną lokatę oszczędnościową „LOKATA PLATYNOWA”, wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) lub umowę terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym w Legionowie.

Korzyści lokaty:

 • efektywne zarządzanie własnymi pieniędzmi
 • pewny zysk w postaci odsetek
 • oprocentowanie stałe w całym okresie trwania lokaty
 • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych 
 • bez konieczności wizyty w banku
 • możliwość założenia lokaty w każdym czasie i z dowolnego miejsca 

Dodatkowe informacje:

 • środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100.000 euro
 • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty w okresie umownym nie można dokonywać wpłat i wypłat z lokaty; wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%
Znajdziesz nas też tutaj