Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE ("Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości" w załączeniu) informujemy o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.
Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi  towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym że wymiana towaru dotyczy Rosji. Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego,w szczególności Białorusi, jest ponownie wywieziony do Rosji Bank uznaje to jako brak zachowania należytej staranności przez eksportera z UE i naruszenie rozporządzenia w sprawie sankcji. Jeżeli eksporter z UE świadomie i celowo nie zachowuje należytej staranności ,w ocenie Banku, realizacja takich przekazów mogła by zostać uznana przez instytucje nadzorcze (GIIF, UKNF, KAS) za jawny udział w obchodzeniu sankcji.

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

Podstawa prawna: Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014  z dnia 31.07.2014 r.

(link do rozporządzenia: ZOBACZ)