TARCZA FINASOWA PFR 2.0 – PROCES UMORZEŃ – SZKOLENIA

8 listopada br. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął realizację cyklu szkoleń adresowanych
do Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 z sektora MŚP, ukierunkowanych na poprawne złożenie Oświadczenia o rozliczeniu otrzymanej subwencji finansowej.

Szkolenie to pozwoli przybliżyć wszystkim zaineresowanym, szczególnie Beneficjentom, zasady rozliczania subwencji.

Szkolenia przeprowadzane będą od 8.11 do 19.11 br. od godziny 13.00.

Przewidywany czas szkolenia to ok. 1,5 h.

PFR uruchomił stronę umożliwiającą bezpośrednie, indywidualne zapisy do szkoleń dotyczących rozliczeń Tarczy 2.0 dla MSP, https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/

W razie pytań lub wątpliwości, PFR udostępnia Infolinię pod numerem tel. +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).