Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

10-06-2024

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, od 1 czerwca br. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

1.       Przed zawarciem każdej Umowy o:

  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • kartę kredytową,
  • udzielenie wsparcia/ zawarcia aneksu w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Ponadto zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie/ umowie kredytowej, w wyniku której następuje zwiększenie Twojego zadłużenia.

2.       Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w oddziale Banku, jeśli suma wypłat
w danym dniu we wszystkich placówkach Banku lub składana dyspozycja spowoduje przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit, wynoszący trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w danym dniu, tzn. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL, nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnym z naszych oddziałów. Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich oddziałach Banku na wszystkich Twoich rachunkach na 12 godzin.

Pamiętaj

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

  • na stronie www.gov.pl/,
  • w aplikacji mObywatel,
  • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.

Znajdziesz nas też tutaj