Wniosek Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2021 r. w systemie bankowości internetowej EBP dostępne są nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus. Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice, którzy już pobierali świadczenie 500 plus, nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 r. jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 r. Oznacza to, że, aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym, trzeba złożyć nowy wniosek.

W związku z tym, w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą systemu EBP, dostępne do wyboru będą dwa okresy świadczeniowe:

 • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy),
 • od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy).

Termin wypłaty świadczeń 500 plus w 2021 r. uzależniony jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca;
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca;
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi
  do 31 sierpnia;
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września.

Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia.

Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres
od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego).

Natomiast dla osób, które wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało
od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie.

Od 1 lutego 2021 r. w systemie bankowości internetowej EBP dostępne są nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus. Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice, którzy już pobierali świadczenie 500 plus, nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 r. jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 r. Oznacza to, że, aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym, trzeba złożyć nowy wniosek.

W związku z tym, w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą systemu EBP, dostępne do wyboru będą dwa okresy świadczeniowe:

 • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy),
 • od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy).

Termin wypłaty świadczeń 500 plus w 2021 r. uzależniony jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca;
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca;
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia;
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września.

Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia.

Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres
od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego).

Natomiast dla osób, które wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało
od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie.

Informator Rodzina 500+