Zebrania Grup Członkowskich w 2023 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie zawiadamia Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich w 2023 roku odbędą się według następującego harmonogramu:

1. I Grupa – członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Nieporęt i Gminy Serock - zebranie w dniu 21.03.2023 r.  /wtorek/ -  godz. 15.00,  w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2A,      

2. II Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Jabłonna - zebranie w dniu 22.03.2023 r. /środa/ godz. 15.00, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102.   

3. III Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Legionowo i Gminy Wieliszew – zebranie w dniu 23.03.2023 r. /czwartek/ godz. 15.00, w Centrali Banku w Legionowie ul. Rynek 4,                                           

Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.

ZARZĄD BANKU złoży sprawozdanie z działalności Banku za 2022 rok i wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawi plan działania Banku na bieżący rok.

RADA NADZORCZA przedstawi sprawozdanie ze swojej pracy w 2022 roku.

ZEBRANI  Członkowie Banku Spółdzielczego w Legionowie                        

- ocenią działalność Banku i realizację uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w 2022 roku, 

- przedyskutują kierunki działania Banku,

- zgłoszą wnioski i opinie w sprawach, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2023 roku.