VISA Classic Debetowa

Karta VISA Classic Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunków POL-Konto. To nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania płatności.

  • 0 zł wydanie pierwszej karty
  • 0 zł opłata miesięczna za kartę
  • 0 zł ubezpieczenie karty

Kilka powodów, dla których warto posiadać kartę Visa Classic Debetową:

Karta umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA bez prowizji,
  • bezprowizyjne wypłaty gotówki z ponad 4000 wskazanych bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS SA, GBW SA, SGB Bank S.A.) oraz BGŻ SA i Planet Cash 4 You, rozmieszczonych na terenie całej Polski,
  • dokonywanie płatności przez Internet

Bezpieczeństwo

Posiadacze karty objęci są dodatkowo bezpłatnym Pakietem Bezpieczna Karta oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia:

Od 1 lutego 2015r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokości limitu transakcji internetowych bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Legionowie oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl)

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie w Centrum Kart (tel. 801 321 456, 86 216 11 80  – czynny całą dobę)
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
  • osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Legionowie, w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS