VISA Junior

Wygoda i bezpieczeństwo

Karta płatnicza VISA Junior to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy o międzynarodowym zasięgu, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy młodzieży w wieku 13-18 lat. 

  • 0 zł wydanie pierwszej karty
  • 0 zł opłata miesięczna za kartę
  • 0 zł ubezpieczenie karty

Dla kogo karta Visa Junior?

  • dla dzieci i młodzieży w wieku od 13-18 lat,
  • karta wydawana do POL-Konta Junior, którego prowadzenie jest bezpłatne.

Kilka powodów, dla których warto posiadać kartę VISA Junior:

Karta umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA bez prowizji,
  • wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych emblematami: VISA, w tym z ponad 4 000 wskazanych bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS SA, GBW SA, SGB Bank S.A.) oraz BGŻ SA i Planet Cash 4 You, rozmieszczonych na terenie całej Polski,

Bezpieczeństwo

Posiadając kartę, dziecko uczy się zarządzać własnymi pieniędzmi, np. kieszonkowym. Jednocześnie z kartą VISA Junior czuje się bezpiecznie - nie martwi się o utratę gotówki.

A kiedy utraci kartę - zgubi ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez użytkownika lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Posiadacze karty objęci są dodatkowo bezpłatnym Pakietem Bezpieczna Karta oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia:

Od 1 lutego 2015r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokości limitu transakcji internetowych bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Legionowie oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl)

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie 801 321 456, 86 216 11 80
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA