VISA Business Debetowa z miroprocesorem

Wygoda i bezpieczeństwo

Karta VISA Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunków firmowych. To nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania płatności.

  • 0 zł wydanie pierwszej karty
  • 0 zł ubezpieczenie karty

Kilka powodów, dla których warto posiadać kartę Visa Classic Debetową:

Karta umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA bez prowizji,
  • bezprowizyjne wypłaty gotówki z ponad 4 700 wskazanych bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS SA, GBW SA, SGB Bank S.A.) oraz BGŻ SA i Planet Cash 4 You, rozmieszczonych na terenie całej Polski,
  • dokonywanie płatności przez Internet

Bezpieczeństwo
Posiadacze karty objęci są dodatkowo bezpłatnym Pakietem Bezpieczna Karta oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia:

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie (tel. 801 321 456, 862 16 11 80 – czynny całą dobę)
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
  • osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Legionowie, w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS