Komunikat dla klientów korzystających z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu weryfikacji przez Bank dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę, była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/ pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEiDG lub Firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia. Ww. dokumenty należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

  • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję.
    W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego, pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie, która złożyła wniosek. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiDG albo Pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/ pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEiDG.

Ww. dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanałów:

      1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • za pośrednictwem bankowości internetowej, wchodząc na dedykowany „Wniosek o umocowanie” znajdujący się w module „Tarcza finansowa PFR”,
  • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem „PFR – dokumenty”.

      2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Legionowie, ul. Rynek 4, 05-120 Legionowo, z adnotacją „PFR – dokumenty”.

Wydruki z bazy CEIDG oraz odpis KRS należy przekazać osobiście do najbliższej placówki Banku lub przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy Legionowie, ul. Rynek 4, 05-120 Legionowo z adnotacją „PFR – dokumenty”.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku, konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez PFR!

Do pobrania:

UWAGA!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości internetowej we „Wniosku o umocowanie” do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nie muszą dostarczać wydruku do Banku, wystarczy, że zalogują się tylko do swojej bankowości internetowej, wejdą na „Wniosek o umocowanie” i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.