Skip to main content

"Lokata Nowe Środki" - 6 %

05-04-2023

Dostępna od 01.04.2023 r. do 31.07.2023 r.!

Załóż promocyjną lokatę oszczędnościową „Lokata Nowe Środki”” na okres 3 miesięcy, ze stałym oprocentowaniem i zyskaj 6 % w skali roku.

Lokata oferowana jest wyłącznie na nowe środki w PLN, przy czym przez nowe środki rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych ulokowanych przez klienta na indywidualnych albo wspólnych rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych, w dniu otwarcia lokaty w stosunku do stanu środków pieniężnych na tych rachunkach na dzień 16.06.2023 r. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy posiadają lub otworzą w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w okresie obowiązywania promocji.

Minimalna kwota lokaty - 10 000 zł, a maksymalna łączna kwota – 400 000 zł.

Korzyści lokaty:

  • efektywne zarządzanie własnymi pieniędzmi
  • pewny zysk w postaci odsetek
  • oprocentowanie stałe w całym okresie trwania lokaty
  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych 
  • możliwość założenia lokaty w każdym czasie i z dowolnego miejsca 

Dodatkowe informacje:

  • środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
  • Bank nie pobiera opłat za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
  • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
  • w okresie umownym nie można dokonywać wpłat i wypłat z lokaty; wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty
  • zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

 

Znajdziesz nas też tutaj