Skip to main content

Zebrania Grup Członkowskich

10-06-2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie zawiadamia Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich w 2020 roku odbędą się według następującego harmonogramu:

  1. I Grupa – członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Nieporęt i Gminy Serock - zebranie w dniu 22.06.2020 r. /poniedziałek/ - godz. 15.30, w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2A,
  2. II Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Legionowo i Gminy Wieliszew – zebranie w dniu 23.06.2020 r. /wtorek/ godz. 15.30, w Centrali Banku w Legionowie ul. Rynek 4,
  3. III Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Jabłonna - zebranie w dniu 24.06.2020 r. /środa/ godz. 15.30, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102.

Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.

ZARZĄD BANKU złoży sprawozdanie z działalności Banku za 2019 rok i wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawi plan działania Banku na bieżący rok.

RADA NADZORCZA przedstawi sprawozdanie ze swojej pracy w 2019 roku.

ZEBRANI Członkowie Banku Spółdzielczego w Legionowie

- ocenią działalność Banku i realizację uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w 2019 roku,

- przedyskutują kierunki działania Banku,

- zgłoszą wnioski i opinie w sprawach, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2020 roku.

Znajdziesz nas też tutaj