Skip to main content
 • Aktualności
 • ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

23-06-2020

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu

15 lipca 2020 roku o godz. 14:30 w I terminie, albo o godz.15.00 w II terminie

w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A, odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W  LEGIONOWIE

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:

a/ Komisja mandatowo - skrutacyjna,

b/ Komisja wniosków i uchwał,

c/ Komisja ds. odpowiedniości.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania     prawomocnych uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP oraz określenie kierunków działania na 2020 rok.
 5. Sprawozdanie finansowe Banku za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
 7. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,

b/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok i kierunków

działania na 2020 rok,

c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,

d/ podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok,

e/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,

f/ udzielenie członkom Zarządu absolutorium,

g) ocena odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej,

h) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,

i) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

11. Wybór delegata na Zjazd przedkongresowy VII Kongresu spółdzielczości.

12. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.

13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku: sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji,

na 21 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie   tj. o godz.15.00, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku.

Znajdziesz nas też tutaj