Zebrania Grup Członkowskich w 2021 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie zawiadamia Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku odbędą się według następującego harmonogramu:

1. I Grupa – członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Nieporęt i Gminy Serock - zebranie w dniu 07.06.2021 r. /poniedziałek/ - godz. 15.30, w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2A,    

2. II Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Legionowo i Gminy Wieliszew – zebranie w dniu 08.06.2021 r. /wtorek/ godz. 15.30, w Centrali Banku w Legionowie ul. Rynek 4,

3. III Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Jabłonna - zebranie w dniu 09.06.2021 r. /środa/ godz. 15.30, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102.                                              

Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.

ZARZĄD BANKU złoży sprawozdanie z działalności Banku za 2020 rok i wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawi plan działania Banku na bieżący rok.

RADA NADZORCZA przedstawi sprawozdanie ze swojej pracy w 2020 roku.

ZEBRANI Członkowie Banku Spółdzielczego w Legionowie                        

- ocenią działalność Banku i realizację uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w 2020 roku,

- przedyskutują kierunki działania Banku,

- zgłoszą wnioski i opinie w sprawach, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2021 roku.