Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie zawiadamia Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku odbędą się według następującego harmonogramu:

1. I Grupa – członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Jabłonna Gminy - zebranie w dniu 31.05.2022 r. /wtorek / - godz. 15.00, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102,  

2. II Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Nieporęt i Gminy Serock– zebranie w dniu 01.06.2022 r. /środa/ godz. 15.00, w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2A,

3. III Grupa - członkowie Banku zamieszkali, pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Legionowo i Gminy Wieliszew - zebranie w dniu 02.06.2022 r. /czwartek/ godz. 15.00. w Centrali Banku w Legionowie ul. Rynek 4,          

Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.

ZARZĄD BANKU złoży sprawozdanie z działalności Banku za 2021 rok i wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawi plan działania Banku na bieżący rok.

RADA NADZORCZA przedstawi sprawozdanie ze swojej pracy w 2021 roku.

ZEBRANI Członkowie Banku Spółdzielczego w Legionowie                        

- ocenią działalność Banku i realizację uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w 2021 roku,

- przedyskutują kierunki działania Banku,

- zgłoszą wnioski i opinie w sprawach, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2021 roku,

- wybiorą przedstawicieli /delegatów na 4-letnią kadencję/ na Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legionowie.