Klienci Indywidualni

Bankowość Internetowa

Jeśli posiadasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Legionowie, a także masz możliwość korzystania z internetu, możesz zacząć samodzielnie zarządzać swoimi środkami – wystarczy, że odwiedzisz dowolną placówkę Banku i zgłosisz chęć posiadania dostępu online do swojego rachunku.

System bankowości internetowej obsługiwany jest przez ASSECO POLSKA S.A.

Profity:

 • abonament 0 zł brak opłaty miesięcznej za korzystanie z bankowości elektronicznej
 • tańsze przelewy, kierowane do innych banków będą tańsze jeśli zrealizujesz je samodzielnie
 • wysokie bezpieczeństwo
  • użytkownik widzi tylko te elementy, do których posiada uprawnienia
  • automatyczne wylogowanie użytkownika po upłynięciu zdefiniowanego czasu,
  • brak możliwości podwójnego logowania jako jeden użytkownik – w przypadku wykrycia takiej sytuacji system automatycznie zakończy istniejącą sesję użytkownika,
  • ignorowanie podwójnego kliknięcia w aplikacji - m.in. zabezpieczenie przed omyłkowym wielokrotnym wysłaniem zlecenia na skutek wykonania dwukrotnego kliknięcia zamiast pojedynczego,
  • kontrola dostępu oraz autoryzacja zleceń odbywa się za pomocą jednorazowych haseł sms-owych
  • możliwość obsługi na urządzeniach mobilnych

Tu znajdziesz:

Karty Bankowe

W ofercie Banku Spółdzielczego w Legionowie znajdują się następujące karty płatnicze:

 

Do wszystkich kart dołączony jest bezpłatny pakiet ubezpieczeń
Warunki ubezpieczenia

Posiadacze kart płatniczych wydawanych w Banku Spółdzielczym w Legionowie wypłacą pieniądze z ponad 4 700 bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Grupa BPS SA, SGB-Bank S.A.) oraz BGŻ SA i Planet Cash 4 You, rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Aktualna lista bankomatów

Od 1 lutego 2015r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokości limitu transakcji internetowych bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Legionowie oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl)

Przelewy Zagraniczne

Przelewy zagraniczne

BIC Banku-Swift code Banku: POLUPLPR

Przekazy wysyłane w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych

 • Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, czyli warunków niezbędnych do automatycznego przetwarzania danych, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za „polecenie wypłaty”, według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Legionowie dostępnej w lokalach Banku lub na stronie internetowej www.bslegionowo.pl

Przelew SEPA

 1. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki:
  1. waluta transakcji EUR;
  2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta
   w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny
   z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
  3. występuje opcja kosztowa „SHA”, co oznacza przy przekazach:
   1. wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu, banku beneficjenta- beneficjent,
   2. otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu, banku zleceniodawcy- zleceniodawca;
  4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl. Ostateczne stwierdzenie czy bank nadawcy i odbiorcy jest uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT następuje w momencie realizacji transakcji w Banku.
 2. Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych:
  1. w ust. 1 punkt 1 do 4, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za „polecenie wypłaty”, według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku,
  2. w ust 1 punkt 5, jednocześnie spełniając pozostałe wymogi, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za „przelew regulowany”, według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku.
  3. Przelew SEPA zlecany w Banku jest realizowany wyłącznie w terminie określonym w Rozdziale III ust. 2 punkt 2. Nie ma możliwości realizacji przelewu SEPA w trybie przyśpieszonym.

Polecenie wypłaty

Kursy walut, potwierdzenie realizacji przelewu SEPA

Kursy walut stosowane do rozliczeń przelewu regulowanego i przelewu SEPA są udostępniane w lokalach Banku oraz na stronie internetowej http://www.bankbps.pl/kurs-walut?type=bps, a po dokonaniu rozliczenia prezentowane na wyciągu potwierdzającym wykonanie transakcji i zawierającym:

 1. numer referencji pozwalający na identyfikację przelewu;
 2. pierwotną kwotę przelewu;
 3. kwotę wszystkich opłat i prowizji pobranych od klienta;
 4. datę obciążenia rachunku zleceniodawcy w przypadku przelewu wychodzącego z Banku albo datę uznania rachunku beneficjenta w przypadku przelewu przychodzącego do Banku;
 5. kursy walut, jeśli miało miejsce ich zastosowanie.

Przekazy otrzymywane w obrocie dewizowym

Western Union

 • Najszybszy sposób przekazywania pieniędzy
 • Konkurencyjne pod względem cenowym przekazy krajowe (na nazwisko)

Jeśli masz otrzymać pieniądze lub bliska Ci osoba w kraju lub za granicą nagle potrzebuje pieniędzy, a nie posiada rachunku bankowego, przyjdź do nas i skorzystaj z usługi Western Union.

Profity:

 • niezawodność
  Western Union oferuje swoim Klientom międzynarodowe przekazy pieniężne od ponad 130 lat; dzięki numerowi kontrolnemu każdy przekaz jest monitorowany, co gwarantuje, że pieniądze są wypłacane szybko i wyłącznie osobie upoważnionej
 • szybkość
  pieniądze można odebrać już po kilku minutach od chwili ich wysłania; western union, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz globalnej sieci komputerowej, zapewnia natychmiastowe przekazy pomiędzy 195 krajami i terytoriami na całym świecie
 • wygoda
  wysyłający i odbiorcy mogą korzystać z ponad  212 000 punktów Western Union na całym świecie; wiele z nich otwartych jest siedem dni w tygodniu przez cały rok; posiadanie rachunku bankowego nie jest wymagane.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1627
1 USD3.6306
1 CHF3.6700
1 GBP4.6556
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
WIBOR 3M 1,71
więcej